Polityka prywatności

W nawiązaniu do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przesyłamy klauzulę informacyjną.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest S60 Łukasz Lasek siedzibą w Tarnowie, ul. ul. Braci Saków 5, 33-100 Tarnów, NIP 873 310 19

2. W naszej Drukarnii Internetowej zbieramy następujące dane osobowe: - Imię i nazwisko/nazwa firmy – podczas składania Zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska/nazwy firmy, abyśmy mogli wysłać Tobie Zamówienie oraz mieć możliwość kontaktu z Tobą. - Adres zamieszkania/siedziby – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego Produktu. - Nr telefonu – zdarza się, że dzwonimy w celu potwierdzenia Zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak Produktu w magazynie jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie. - Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Ciebie potwierdzenie złożenia Zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego Newslettera, będziemy również wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu. - Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Drukarnii Internetowej w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. O regionie, z którego następuje połączenie). - Cookies – nasza Drukarnia Internetowa wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Drukarnii. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Drukarnii Internetowej, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

3.Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach: - Dokonując zakupu w naszej Drukarnii Internetowej za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Drukarnii Formularza zamówienia po realizacji takiego Zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email). Pozostaje jedynie dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne. - Rejestracja w bazie Kupujących – jest dobrowolna. Przechowujemy podane przez Ciebie dane w naszej bazie, aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszej Drukarnii Internetowej. - Subskrypcja Newslettera – Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem prowadzonego przez nas Newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać. - Subskrypcja na otrzymywanie informacji handlowych drogą SMS-ową – Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać otrzymywać w/w informacje bezpośrednio na wskazany przez Ciebie numer telefonu. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.

4.Twoje dane osobowe, będą przechowywane przez okres: - Obowiązywania umowy zawartej z nami, a po jej zakończeniu, w związku z ciążącym na nas obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych); - Niezbędny do dochodzenia przez nas roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5.Każdy Użytkownik naszej Drukarnii Internetowej ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszej Drukarnii Internetowej.

6.Przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych przekazujemy je jedynie podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczących w wykonywaniu naszych czynności i wspierających w świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. podmiotom świadczącym usługi płatnicze, doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmą informatycznym i hostingowym, którzy będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w określonych przez nas celach. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

7.Zgodnie z postanowieniami RODO masz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w Drukarnii Internetowej lub prześlij wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@drukujemyonline.eu

8.Ponadto, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (), gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Nie planujemy obecnie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).

10. W oparciu o Twoje dane, nie będziemy podejmowali wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.